Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – to już zasada a nie wyjątek w razie braku złożenia oświadczenia spadkowego

Na wstępie niniejszego artykułu w pierwszej kolejności pokrótce nadmieniam, iż nadal w polskim porządku prawnym obowiązują dotychczasowe „stare” regulacje prawne w … Czytaj więcej